تجارت سرب و روی ایران در سال ۹۴ چگونه بود؟

examineeverything
302 Found

Found

The document has moved here.

مهم ترین کشورهای هدف صادرات سرب و روی ایران کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، هند و چین هستند.

ارزش تقریبی تجارت خارجی ایران در مجموع سرب و روی و محصولات مرتبط در سال ۹۴ حدود ۲۷۹ هزار تن به ارزش ۳۶۷ میلیون دلار بود که سهم ارزشی سرب از مجموع آن ۳۸ است.
چهار کشور عمده طرف تجاری ایران در بخش سرب و روی شامل ترکیه، امارات، هند و چین بودند.

در حوزه روی شاهد صادرات سالانه کشور ۱۹۷ میلیون دلار بودیم که ترکیه با سهم ۴۴ درصدی، هند با سهم ۱۹ درصدی و چین با سهم ۱۰ درصدی بازارهای اصلی هدف صادراتی کشور بودند.
گفتنی است، ۶۳ درصد وزنی صادرات بصورت شمش روی و ۳۶ درصد آن بصورت کنسانتره و خاک (خام) صادر شد.
در بخش واردات روی نیز ۴۹٫۳ میلیون دلار در سال عموما از ترکیه ۴۹ درصد و چین ۴۳ درصد صورت گرفت.

این گزارش می افزاید، در حوزه سرب و محصولات مرتبط، صادرات کشور به ۱۴۱ میلیون دلار رسید که عمده صادرات نیز به امارات با ۲۹ درصد، چین با ۱۹ درصد و هند با ۱۷ درصد بود.
واردات سرب کشور ۶٫۳ میلیون دلار بوده که عمدتا از امارات به میزان ۴۲ درصد، هند با ۳۹ درصد و چین با ۱۵ درصد صورت گرفته است.

منبع: معدن ۲۴

404 Not Found

Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.