نظارت و ارزیابی

windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key

کمیته نظارت و ارزیابی در شرکت زرین معدن آسیا با هدایت، حمایت و راهبری مدیر عامل محترم و با هدف گذاری نظارت و ارزیابی،همراهی و همکاری مدیران شرکت و حل مشکلات، ارائه راهکارها و تعامل صحیح و منطقی، کمیته نظارت و ارزیابی شرکت با همکاری صمیمانه و متقابل کلیه مدیران، دستاوردهای مهمی به شرح ذیل داشته است:

جمع آوری آمار و اطلاعات کمی و کیفی شرکت زرین معدن آسیا
شناسایی توانمندی ها، ظرفیت ها، نیازها، مشکلات، تهدیدها و فرصت ها در شرکت
تبادل اطلاعات و دانش فنی با مدیران محترم بخش های شرکت
بررسی و تأیید موفقیت های ارزنده، در شرکت و انعکاس آن به مدیریت محترم عامل
ارزیابی راندمان ها، مصارف و هزینه ها با استانداردهای بدست آمده و بررسی قیمت تمام شده محصولات تولیدی
ارائه راهکارهای فنی و مدیریتی در جهت اصلاح سیستم ها
بررسی طرح های توسعه و پروژه های جدید
نظارت و ارزیابی فصلی بر عملکرد شرکت و تهیه گزارشات ارزیابی و ممیزی
تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و پیش بینی آینده
دریافت پیشنهادات از مشتریان و مدیران شرکت