اعضای هیات مدیره

windows 10 key sale Find Windows product key for free. We have listed latest working windows activation keys. Try our windows product keys to fully activate your OS. buy windows 10 pro key Windows 10 Home Key Office Professional Plus 2016 Key
 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

شهرام کدخدایی


نایب رییس هیات مدیره

علی اکبر ولی پور


رییس هیات مدیره

حسین سلیمی


 

عضو هیات مدیره

ابراهیم جمیلی


عضو هیات مدیره

محمد مصطفی بهروز