فلز روی همچنان پیشتاز رشد قیمتی در بازار فلزات

شرایط بازار سرمایه نسبت به سال گذشته بهتر است.
۱۰ شهریور ۱۳۹۵
رشد ۳۰ درصدی صادرات روی در سال ۹۵/ایران سالانه نیاز به واردات ۱۰۰ میلیون خاک سرب و روی دارد.
۱۷ شهریور ۱۳۹۵

کارشناس بازار فلزات پایه گفت: روی در بین فلزات به لحاظ رشد قیمتی همچنان پیشتاز است.

پرویز امانیان افزود : این فلز از جمله مهمترین و با ارزش ترین فلزات است که در صنایع مختلف به ویژه در ساخت آلیاژها و صنعت گالوانیزاسیون کاربرد های فراوانی دارد.
وی همچنین اظهار داشت : فلزروی در ساختار اقتصادی هر کشور جهت تولید و تکمیل انواع فرآورده های صنعتی نقش اساسی دارد .
کارشناس بازار فلزات پایه گفت : در هفته گذشته قیمت برخی فلزات پایه از قبیل مس، نیکل و آلومینیوم در سطح جهانی برمدار نزولی بوده است.
وی در ادامه از افت ۱۰۰ دلاری قیمت مس در هر تن خبر داد و افزود : کاهش یا افزایش قیمت مس برقیمت سایر فلزات به شدت تاثیر می گذارد.

امانیان به قیمت های فلزات پایه در بورس فلزات لندن اشاره کرد و اظهارداشت: قیمت آلومینیوم در بورس فلزات لندن یک هزار و ۶۰۱ دلار در هر تن، مس چهار هزار و ۶۰۲ دلار در هر تن، سرب یک هزار و ۸۷۵ دلار در هر تن، روی دو هزار و ۳۲۷ دلار در هر تن، نیکل ۹ هزار و ۷۲۵ دلار در هر تن و قلع ۱۸ هزار و ۸۸۰ دلار در هر تن است.
وی با بیان اینکه قیمت قلع دربین فلزات پایه طی هفته گذشته بر مدار افزایشی بوده است، گفت : روی از حیث رشد قیمتی همچنان پیشتاز در بازار فلزات است.
کارشناس بازار فلزات افزود: قیمت روی به دلیل کاهش عرضه این فلز در سطح دنیا روبه رشد است.

وی تصریح کرد : بالاترین و ضعیف ترین رشد قیمتی در بین فلزات از ابتدای سال ۲۰۱۶ به ترتیب مربوط به روی و مس بوده است.
امانیان در ادامه با اشاره به اینکه فلزات پایه در اقتصاد دنیا نقش بسیار مهمی دارد، یادآور شد: گروه صنعت فلزات اساسی با ایفای نقشی محوری در توسعه اقتصادی کشور، یک صنعت استراتژیک محسوب می شود.

منبع: دنیای معدن