آگهی

۱۴ دی ۱۳۹۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۱ دی ماه سال ۱۳۹۲ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان فرصت (موسوی) پلاک ۱۷۵ طبقه ۸ تشکیل می شود ، حضور بهم رسانند
۱۹ بهمن ۱۳۹۳

نخستین همایش چشم انداز صنعت سرب، روی و بازار

۲۰ بهمن ۱۳۹۳

اولین همایش تخصصی سرب و روی ۲۸ بهمن ماه بر گزار می شود

اولین همایش چشم انداز صنعت سرب و روی بازار 28 بهمن سال جاری توسط معدن 24 و شرکت زرین معدن آسیا در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران برگزار می شود.
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

فراخوان ارسال مقالات اولین همایش چشم انداز صنعت سرب، روی و بازار

محورهای همایش : بررسی چشم انداز صنعت سرب و روی در ایران و جهان...
۱۱ تیر ۱۳۹۴

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت 6285 و شناسه ملی 10460095240 با سرمایه 180.000.000.000 ریال