استرالیا ماینینگ

۱۶ مرداد ۱۳۹۴

کاهش درآمد غول های معدنی در سال ۲۰۱۵

شرکت های معدنی جهان سود حاصل در نیمه نخست امسال را مجموعا 2 میلیارد و 920 میلیون دلار دعلام کرده اند در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 5 میلیارد و 100 میلیون دلار بود.