اوباما

۱۶ دی ۱۳۹۴

کمک اوباما به اکتشاف معدن در فضا

شهروندان ایالات متحده می توانند از این پس به طور قانونی حق مالکیت معادن در فضا را داشته باشند، این اتفاق پس از امضا قانون مبنی بر اجازه تملک توسط باراک اوباما انجام شد.